ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ดั้งเดิม"

ลบคำทิ้ง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ลบคำทิ้ง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
<math>\sum{E}=E_\mathrm{k}+E_\mathrm{p}</math>
 
ซึ่งเป็นค่าคงที่ตลอดเวลา กฎอนุรักษ์พลังงานมักจะมีประโยชน์ เพราะแรงทั่วไปที่กระทำอยู่จำนวนจำนวนมากเป็นแรงอนุรักษ์
 
=== นอกเหนือจากกฎของนิวตัน ===
59

การแก้ไข