ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การก่อกวน"

(→‎ลักษณะของการก่อกวน: + การสร้างเรื่องหลอกลวง)
; ทำหน้าว่าง: ลบข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ ซึ่งทำให้ข้อความสำคัญได้ถูกลบออกไป อย่างไรก็ตามการลบข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนั้นบางครั้งไม่ถือว่าเป็นการก่อกวน หากมีข้อความก่อกวนอยู่แล้วก่อนหน้า หรือเป็นการลบข้อความที่ซ้ำซ้อนกับข้อความอื่นอย่างชัดเจน หรือการลบข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากเว็บไซต์อื่น ตาม[[WP:C|นโยบายลิขสิทธิ์]]
 
; [[สแปม]]: โดยการใส่เว็บไซต์ลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไปในบทความ อาจจะเพื่อโฆษณาเว็บไซต์ของตนเอง
 
; การแก้ไขไร้สาระ : การใส่ข้อความเขียนเล่น รวมทั้งข้อความและตัวอักษรที่ไม่มีความหมายลงไป ซึ่งในบางครั้งการแก้ไขเหล่านี้เกิดจากการทดลองเขียนจากผู้ใช้ใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ถือว่าเป็นการก่อกวนโดยเจตนา
; เจตนาย้ายป้ายออก : การลบป้าย {{tl|ลบ}} {{tl|ละเมิดลิขสิทธิ์}} หรือป้ายอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการลบบทความอาจถือเป็นการก่อกวนได้ โปรดทราบว่าผู้ใช้ใหม่อาจไม่เข้าใจระบบในวิกิพีเดีย และควรให้ความเห็นใจ พร้อมทั้งแจ้งผู้ใช้ให้ทราบโดยชี้แนะไปหน้าที่อธิบายถึงนโยบายดังกล่าว
 
; เจตนาใส่ลิงก์ไปผิด : การแก้ไขลิงก์ในวิกิพีเดียหรือใส่เว็บไซต์ลิงก์ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบางครั้งการแสดงผลเหมือนเดิมแต่หน้าปลายทางเป็นหน้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
 
; เจตนาเปลี่ยนชื่อบทความ หรือเปลี่ยนทางผิด : การเปลี่ยนชื่อบทความ หรือเปลี่ยนทางไปอีกชื่อที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เหมาะสม นั้นอาจถือว่าเป็นการก่อกวนเพื่อหลอกผู้ใช้ไปหน้าที่ผิด หรือสร้างความเข้าใจผิด
 
; บิดเบือนความเห็นผู้อื่น : การแก้ไขข้อความพูดคุยหรือความเห็นของผู้อื่นในหน้าพูดคุย โดยเจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ยกเว้นเสียแต่ว่าการลบคำหยาบหรือคำด่าออกจากบทพูดคุย อย่างไรก็ตามในวิกิพีเดียไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้แก้ไขตัวสะกดผิดของผู้ใช้อื่น