ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| postal_code = 45000
| geocode = 4501
| capital = ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด<br>ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4500041000
| phone = 0 4351 1689
| fax = 0 4351 1689 ต่อ 0
ผู้ใช้นิรนาม