ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีลอด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
{{อิสลาม}}
'''ศีลอด''' หรือ[[ภาษามลายูปัตตานี]]ว่า '''ปอซอ'''<ref>{{cite book | author = แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง | title = ทักษะวัฒนธรรม| url = http://www.sac.or.th/main/uploads/userfiles/image/taksawattanatam/p_referp_4.pdf | publisher = ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร | location = กรุงเทพฯ | year = 2552 | page = 81-21}}</ref> หรือ '''ศิยาม''' ใน[[ภาษาอาหรับ]] หมายถึง การอดอาหารและเครื่องดื่ม และการ[[เสพกาม]] ตั้งแต่ยามรุ่งอรุณ จนกระทั่งถึงเวลาหลังตะวันตกดิน
 
== ประเภทของศีลอด ==