ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นามปากกา"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นามปากกาเริ่มใช้ใราชการที่ในราชการที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน
 
== ลักษณะเฉพาะตัวของนามปากกา ==
ผู้ใช้นิรนาม