ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[สามแยกพาณิชยการธนบุรี]]
* [[วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี]]
* [[โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม]]
* [[โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา]]
* [[โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา]]
ผู้ใช้นิรนาม