ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบ้าน เจ้าเรือน"

* [[ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกูร]] รับบท อาเล็ก
* [[อมรเทพ ศุภพร]] รับบท เสมียนชาย
* [[วุฒิ คงคาเขตร์เขตร]] รับบท ลุงแคล้ว
* [[เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี]] รับบท ลุงผาด
* [[อพิชญา ป้านแก้ว]] รับบท อุ่ม
9,763

การแก้ไข