ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ค.ศ.1997: [[การปลูกถ่ายข้อเข่า]]แบบแอลโลกราฟท์ (เนื้อเยื่อจากสัตว์ชนิดเดียวกัน)ครั้งแรกโดยจี โอ ฮอฟแมน<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9061165 The first transplantation of a human knee joint]</ref>
* ค.ศ.1998: การปลูกถ่ายตับอ่อนบางส่วนสำเร็จเป็นครั้งแรกโดย เดวิส ซัทเธอแลนด์ (รัฐมินิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา)
* ค.ศ.1998: [[การปลูกถ่ายมือ]]ครั้งแรก (ฝรั่งเศส)ggdgrtdgfg
* ค.ศ.1999: [[การปลูกถ่ายกระเพาะปัสสาวะ]]จากวิศวกรรมเนื้อเยื่อโดยแอนโทนี อาทาลา (โรงพยาบาลเด็กบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา)<ref>[http://www1.wfubmc.edu/News/NewsARticle.htm?ArticleID=1821 Wake Forest Physician Reports First Human Recipients of Laboratory Grown Organs]</ref>
* ค.ศ.2005: [[การปลูกถ่ายใบหน้า]]บางส่วนครั้งแรก (ฝรั่งเศส)
ผู้ใช้นิรนาม