ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| birth_date =[[พ.ศ. 2221]]
| death_date = [[พ.ศ. 2275]]
| succession = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 30
| father = [[สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8]]
| พระราชมารดา =
328

การแก้ไข