ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{เพิ่มอ้างอิง}} <!-- บางย่อหน้าไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา -->
{{พุทธศาสนา}}
'''พระอารามหลวง''' หรือ '''วัดหลวง''' คือ [[วัด]]ที่[[พระมหากษัตริย์]]หรือ[[พระบรมวงศานุวงศ์]]ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจํานวนจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง<ref>[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]</ref>
 
== ประวัติ ==
| [[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา|| ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปุญฺโญ)]]
|-
| [[วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร]] || พระนครศรีอยุธยา || ภาค 2 || ธรรมยุต || [[พระราชวินัยสุนทร (สําเภาสำเภา ติสาโร)]]
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร]] || สุโขทัย || ภาค 5 || มหานิกาย || [[พระสุนทรธรรมาภรณ์ (บำเหน็จ เตชปญฺโญ)]]
393,742

การแก้ไข