ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภากาชาดไทย"

=== องค์บรมราชูปถัมภิกา ===
* 2 มี.ค. 2497 - 22 พ.ค. 2527 [[สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี]]ในรัชกาลที่ 7 - องค์บรมราชูปถัมภิกาแห่งกองบรรเทาทุกข์และอนามัย <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/051/1843.PDF</ref>
* 6 เม.ย. 2497 - 12 ส.ค. 2499 [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีราชินีนาถ]] - องค์บรมราชูปถัมภิกาแห่งอนุกาชาดไทย <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/051/1842_1.PDF</ref>
 
=== องค์อุปถัมภิกา ===
21,152

การแก้ไข