ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยพิทยาคม"

→‎ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: Change the content depends on the current information
(→‎ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: Change the content depends on the current information)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ห้อง 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
* ห้อง 7-9 แผนการเรียนคณิศศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
* ห้อง 10 -12ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted Education Program)
* ห้อง 11-12 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EREP-English Program)
 
===ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย===
ผู้ใช้นิรนาม