ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

 
== ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ==
{{ดูเพิ่มที่|เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ}}
=== อดีต ===
* [[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)]] [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] [[กรุงเทพมหานคร]] ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2530-2537
* [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ]] [[วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]] ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2537-2558
 
=== ปัจจุบัน ===
 
* [[พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ)]] [[วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]] เป็นเจ้าคณะหนเหนือ รูปปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
== ทำเนียบเจ้าคณะภาค ==
=== ภาค 4 ===
57,012

การแก้ไข