ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 31:
| หัวหน้า1_ชื่อ = อภิชาติ โตดิลกเวชช์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = สายพิรุณ น้อยศิริ
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ใช้นิรนาม