ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบนาซี"

เพิ่มขึ้น 817 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เพื่อกอบกู้เยอรมนีจากผลกระทบของ[[ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่]] นาซีเสนอ[[ตำแหน่งที่สาม]]ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจภายใต้การจัดการซึ่งมิใช่ทั้ง[[ทุนนิยม]]หรือ[[คอมมิวนิสต์]]<ref name="overy">The Nazi Economic Recovery, 1932-1938 R. J. Overy, Economic History Society.</ref><ref name="Francis R. Nicosia p. 43">Francis R. Nicosia. Business and Industry in Nazi Germany, Berghan Books, p. 43.</ref> นาซีกล่าวโทษคอมมิวนิสต์และทุนนิยมว่าเข้าร่วมกับอิทธิพลและผลประโยชน์ของชาวยิว<ref>Bendersky, Joseph W. ''A history of Nazi Germany: 1919-1945''. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 159.</ref> พวกเขาสนับสนุน[[สังคมนิยม]]รูปแบบ[[ชาตินิยม]]ซึ่งเป็นหลักการสำหรับเชื้อชาติอารยันและชาติเยอรมัน: ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้ใช้แรงงาน ค่าจ้างที่ยุติธรรม เกียรติยศสำหรับความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อชาติ และการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมของทุนนิยม<ref name=autogenerated11>Bendersky, Joseph W. ''A history of Nazi Germany: 1919-1945''. 2nd ed. Burnham Publishers, 2000. p. 40.</ref>
 
หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ระบอบนาซีที่มีมาตั้งแต่ปี 1933–1945 ก็ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่นาซีเยอรมันพ่ายแพ้สงคราม จากการกระทำของนาซีที่ได้ก่อสงครามโลกและทำการสังหารหมู่ชาวยิวและอื่นๆอย่างโหดร้ายทารุณทำให้ระบอบนาซีได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในทวีปยุโรป
 
 
ผู้ใช้นิรนาม