ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

[[หมวดหมู่:ภิกษุในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุติ)]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
54,146

การแก้ไข