ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญกาชาด"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
#ผู้ที่บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงานต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 58 ปี
#ผู้ที่เป็นหัวหน้าช่วยแนะนำให้มีผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทย ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จนได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 แล้ว แต่ยังช่วยแนะนำต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง มีสิทธิได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
 
#ผู้ที่ชักชวนให้มีผู้บริจาคทรัพย์แก่สภากาชาดไทยเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน ต้องได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 46 ปี
 
'''เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3'''
#ผู้ที่บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง
#ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วยกำลังกาย กำลังปัญญา และแรงงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 34 ปี
 
== เหรียญกาชาดสรรเสริญ ==
ผู้ใช้นิรนาม