ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ย้อนการแก้ไขที่ 6623210 สร้างโดย 118.174.201.186 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6623210 สร้างโดย 118.174.201.186 (พูดคุย))
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย =
| วันก่อตั้ง = [[13 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
| สืบทอดจาก_1 = [[กรมโยธาธิการ]]
| สืบทอดจาก_2 = [[กรมการผังเมือง]]
}}
 
'''กรมโยธาธิการและผังเมือง''' ({{lang-en|Department of Public Works and Town & Country Planning}}) เป็นหน่วยงานราชการสังกัดใน[[กระทรวงมหาดไทย]] ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม [[พ.ศ. 2545]] จากการรวมกรมโยธาธิการ และกรมการผังเมือง
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในด้าน[[ผังเมือง|การผังเมือง]] [[วิศวกรรมโยธา|การโยธาธิการ]] การออกแบบก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]ในการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท กำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้าน[[สถาปัตยกรรม]] [[วิศวกรรม]] และ[[การผังเมือง]] เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดการสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดี
130,762

การแก้ไข