ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#นาย[[ไชยยศ สะสมทรัพย์]] - (11 มีนาคม 2548 - 19 กันยายน 2549)
#นาย[[สมหมาย ภาษี]] - (18 พฤศจิกายน 2549 - 13 ธันวาคม 2550)
#นาย[[ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551, 20 ธันวาคม 2551 - 9 สิงหาคม 2554)
#ร้อยตรีหญิง [[ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี]] - (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 9 กันยายน 2551, 24 กันยายน 2551 - 2 ธันวาคม 2551)
#นาย[[สุชาติ ธาดาธำรงเวช]] - (2 สิงหาคม 2551 - 92 กันยายนธันวาคม 2551)
#นาย[[พิชัย นริพทะพันธุ์]] - (2 สิงหาคม 2551 - 92 กันยายนธันวาคม 2551)
#นาย[[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
#นาย[[มั่น พัธโนทัย]] - (6 มิถุนายน 2553 - 94 สิงหาคม 2554)
#นาย[[บุญทรง เตริยาภิรมย์]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
#นาย[[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] (9 สิงหาคม 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ผู้ใช้นิรนาม