ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

| 26 || align = "right" | 26-27 เมษายน 2558 || {{MAS}} || [[เกาะลังกาวี|เมืองลังกาวี]]</tr>
| 27 || align = "right" | 10-18 พฤศจิกายน 2558 || {{MAS}} || [[กัวลาลัมเปอร์]]</tr>
| 28 และ 29 || align = "right" | 6-8 กันยายน 2559 || {{LAO}} || [[เวียงจันทน์]]</tr>
|-
| colspan = "4" style="font-size:95%;" | <sup>1</sup> การประชุมเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 10-14 ธันวาคม เนื่องจากภัยไต้ฝุ่น
ผู้ใช้นิรนาม