ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยทักษิณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ต้นไม้ = [[ปาริชาต]] (ทองหลางลาย)
| สี = {{color box|grey}}{{color box|skyblue}} [[สีเทา]]-[[สีน้ำเงิน|สีฟ้า]]
| ที่ตั้ง = '''"วิทยาเขตสงขลา'''" <br>140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง [[อำเภอเมืองสงขลา]] [[จังหวัดสงขลา]]<br>
'''"วิทยาเขตพัทลุง'''" <br>222 หมู่ 2 [[ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41]] ตำบลบ้านพร้าว [[อำเภอป่าพะยอม]] [[จังหวัดพัทลุง]]<br>
'''"ศูนย์สามเสนใน'''" <br>133 อาคารซีโนบริต [[ถนนวิภาวดีรังสิต]] แขวงสามเสนใน [[เขตพญาไท]] [[กรุงเทพมหานคร]]<br>
| เว็บไซต์ = [http://www.tsu.ac.th/ www.tsu.ac.th]
}}
 
'''"มหาวิทยาลัยทักษิณ'''" เป็น[[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดสงขลา]] เดิมเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] ต่อมา ได้รับการยกฐานะวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชื่อว่า ''"[[มหาวิทยาลัยทักษิณ'']]" พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ [[31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2539]] มีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ [[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] ซึ่งถือเป็น[[วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ]] โดยชื่อ มหาวิทยาลัยทักษิณ สื่อถึง "มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้"
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตและ พร้อมพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการประเมินจาก[[สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา]]ในระดับดี โดยเฉพาะใน[[ด้านการบริการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม]] และด้านการประกันคุณภาพภายในที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่ [[วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง]] รวมทั้งมีศุนย์สำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จัดการเรียนการสินสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมสาขาวิชาวิชาการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 
== ประวัติมหาวิทยาลัย==
328

การแก้ไข