ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวมอญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* คลองมอญ กรุงเทพฯ
* สะพานมอญ กรุงเทพฯ
* มอญปากเกร็ด จ.นนทบุรี *ไม่พบการเล่นสะบ้าแล้ว*
* มอญบางกระดี่ กรุงเทพ
* มอญบางขันหมาก จ.ลพบุรี
* มอญคลองสิบสี่ (มอญหนองจอก) กรุงเทพฯ
* มอญลาดกระบัง กรุงเทพฯ
* มอญปากลัด (มอญพระประแดง) จ.สมุทรปราการ *ยังมีการเล่นสะบ้าอยู่*
* มอญเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี *ไม่พบการเล่นสะบ้าแล้ว*
* มอญเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร
* มอญเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
* มอญ[[ปทุมธานี]] [[จ.ปทุมธานี]] *ยังมีการเล่นสะบ้าอยู่*
{{ล่าง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม