ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมจินต์ ธรรมทัต"

* ละครคณะนาฏศิลปสัมพันธ์ (สัมพันธ์ พันธ์มณ๊) ช่อง 4
* สามสิงห์ ช่อง 3 ปี 2522
* ขุนศึกมหาราช ช่อง 5 ปี 2522
* [[เขาชื่อกานต์]] (สุวรรณี สุคนทา) ช่อง 3 ปี 2523
* [[เรือมนุษย์]] (กฤษณา อโศกสิน) ช่อง 9 ปี 2529
* [[ชายสามโบสถ์]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 3 ปี 2529
* นาคี (ตรี อภิรุม) ช่อง 3 ปี 2529
* [[ผู้ใหญ่ลีกับนางมา]] (กาญจนา นาคนันท์) ช่อง 3 ปี 2530
* ฟ้าต่ำ (ว.วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2530
* [[ดาวเรือง (ละครโทรทัศน์) | ดาวเรือง]] (ทมยันตี) ช่อง 3 ปี 2530
* นาคี (ตรี อภิรุม) ช่อง 3 ปี 25292531
* [[ดอกฟ้าและโดมผู้จองหอง]] (ก. สุรางคนางค์) ช่อง 3 ปี 2532
* แม่พลอยหุง (ว. วินิจฉัยกุล) ช่อง 3 ปี 2536
9,763

การแก้ไข