ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระดี่ได้น้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
! ลำดับ !! เพลง !! คำร้อง !! ทำนอง !! เรียบเรียง !! เวลา
|-
| 1. || บังเอิญติดดิน || อัสนี โชติกุล, ยืนยง โอภากุล, ประชา พงศ์สุพัฒน์ || อัสนี โชติกุล, ยืนยง โอภากุล, ประชา พงศ์สุพัฒน์ || อัสนี โชติกุล || 4.18
|-
| 2. || ยินยอม || นิติพงษ์ ห่อนาค || กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา || อัสนี โชติกุล || 3.04
ผู้ใช้นิรนาม