ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2543]] : อุบัติรักจากฟากฟ้า [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2544]] : ไม้เมือง [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2544]] : เขยซ่าส์ พ่อตาแสบ [[ช่อง 5]]
* [[พ.ศ. 2545]] : ปากคลองตลาด [[ช่อง 5]]
* [[พ.ศ. 2546]] : 12 ราศี [[ช่อง 3]]
9,763

การแก้ไข