ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทรายทองวัฒนา"

หน้าใหม่: {{ตารางอำเภอ| name=ทรายทองวัฒนา| english=Sai Thong Watthana| province=กำแพงเพชร| coordinates={{coor dms|16|18|...
(หน้าใหม่: {{ตารางอำเภอ| name=ทรายทองวัฒนา| english=Sai Thong Watthana| province=กำแพงเพชร| coordinates={{coor dms|16|18|...)
(ไม่แตกต่าง)
165,826

การแก้ไข