ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

(พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโ)
 
==สมณศักดิ์==
*พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูวินัยโกศล”
ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูวินัยโกศล” ในปี พ.ศ. 2496 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระวินัยโกศล” ในปี พ.ศ. 2498 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม “พระราชวินยาภรณ์” ในปี พ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพกวี” ในปี พ.ศ. 2526 เป็นพระราชา คณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมดิลก” ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎ ในราชทินนามที่ พระพุทธพจนวราภรณ์ ในปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2537 ท่านได้ดำรง ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ฝ่ายธรรมยุติ
*พ.ศ. 2498 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระวินัยโกศล”
*ีพ.ศ. 2512 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนาม “พระราชวินยาภรณ์”
*พ.ศ. 2526 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพกวี”
*พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมดิลก”
*พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎ ในราชทินนามที่ พระพุทธพจนวราภรณ์
*พ.ศ. 2537 ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ฝ่ายธรรมยุติ
 
==พระพุทธพจนวราภรณ์กับงานพัฒนาชนบท==
118

การแก้ไข