ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

(ย้อนการแก้ไขของ 58.97.76.87 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
== พระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายเถรวาท ==
[[ไฟล์:StandingBuddha.jpg|thumb|right|[[พระพุทธรูป]]ปางประทับยืน พบที่[[ประเทศปากีสถาน|ปากีสถาน]] [[ศิลปะคันธาระ]]สมัย[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 5-6]]
ในพระไตรปิฏกกล่าวว่า ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว 4 พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 4 และพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปคือพระศรีอารยเมตไตรย ในทัสศนะทัศนะเถรวาทถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ที่เหนือกว่าคนทั่วไปคือพระองค์พบทางดับทุกข์ได้ด้วยพระองค์เอง และเผยแผ่หนทางนั้นต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน คือดับไปโดยไม่เหลือเชื้อใด ๆ ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำความดี (บารมี) มาในชาติก่อน ๆ นับชาติไม่ถ้วน (ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระโพธิสัตว์)
 
== การประสูติของพระพุทธเจ้า ==
ผู้ใช้นิรนาม