เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
* [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2551]] - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
* [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 25552552]] - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
* [[18 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2554]] - ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
* [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
* [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2557]] - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในส่วนของภาคสังคม เป็นอดีตกรรมการองค์กรสวนสัตว์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล<ref>http://tharuanittaya-alumni.com/board.php</ref>
ผู้ใช้นิรนาม