ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโจเม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 26:
 
== เหตุการณ์ในพระชนมชีพของจักรพรรดิโจะเม ==
เนื่องจากจักรพรรดินีซุอิโกะผู้เป็นพระปิตุจฉา (อา) ทรงไร้รัชทายาททำให้ก่อนที่พระนางจะสวรรคตได้เรียกเจ้าชายทะมุระและเจ้าชายยะมะชิโระพระโอรสใน [[เจ้าชายโชโตะกุ]] เข้าเฝ้าที่เตียงพระบรรทมและได้แต่งตั้งเจ้าชายทะมุระเป็นรัชทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาหลังจากนั้นราชสำนักได้แตกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายทะมุระและฝ่ายที่สนับสนุนเจ้าชายยะมะชิโระซึ่ง [[โซะงะ โนะ เอะมิชิ]] ขุนนางใหญ่ในราชสำนักได้อาศัยพระกระแสรับสั่งสุดท้ายของจักรพรรดินีซุอิโกะสถาปนาเจ้าชายทะมุระขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ส่วนเจ้าชายยะมะชิโระถูกปลงพระชนม์
 
* '''15 เมษายน ค.ศ. 628''' (วันที่ 7 เดือน 3) : ปีที่ 36 ในรัชสมัยจักรพรรดินีซุอิโกะองค์จักรพรรดินีสวรรคตโดยไร้รัชทายาททำให้เจ้าชายทะมุระพระราชนัดดาขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิโจะเม]]
* '''2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 629'''
 
* '''2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 629''' (วันที่ 4 เดือน 1) : จักรพรรดิโจะเมได้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกที่พระราชวังหลวงนะระ
 
 
ผู้ใช้นิรนาม