ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัลแกรนด์"

(Bot: Parsoid bug phab:T107675)
* '''อาคาร จีแลนด์ ทาวเวอร์''' ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก ติดกับเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เป็นอาคารสำนักงานแบบ 2 อาคารฐานเดียว ความสูง 26 และ 36 ชั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560
* '''อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส''' ตั้งอยู่ในซอยพระราม 9 สแควร์ เป็นอาคารสำนักงานแบบ 2 อาคารฐานเดียว ความสูง 34 และ 36 ชั้น ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว และอาคารนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานบริหารโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9
* '''อาคาร ยูนิลีเวอร์เพลสเฮาส์''' ตั้งอยู่บริเวณปากซอยพระราม 9 ซอย 3 เป็นอาคารสำนักงานแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสูง 12 ชั้น ปัจจุบันได้เปิดใช้งานแล้ว โดย [[ยูนิลีเวอร์]] ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เช่าเหมาอาคารเพื่อใช้งานเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งย้ายมาจาก[[ธนาคารไทยพาณิชย์|อาคารเอสซีบี ปาร์ค พลาซา]]เดิม
 
=== ศูนย์การค้า ===
* [[เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9|'''เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9''']] ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก เป็นอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานความสูง 15 ชั้น ภายในประกอบไปด้วย [[ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน]] ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ลานไอซ์สเก็ต ศูนย์สุขภาพ สถาบันความงาม และศูนย์การศึกษา ปัจจุบันได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของ [[เซ็นทรัลพัฒนา]]
12,406

การแก้ไข