ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยามางาตะ อาริโตโมะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = ''คนแรก''
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[โอยะมะ อิวะโอะ|จอมพล โอยะมะ อิวะโอะ]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 24 ธันวาคม พ.ศ. 2421 – 4 กันยายน พ.ศ. 2425
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[โอยะมะ อิวะโอะ|จอมพล โอยะมะ อิวะโอะ]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[เจ้าชายอะริซุงะวะ ทะรุฮิโตะ|พลเอก เจ้าชายทะรุฮิโตะ]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2427 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2428
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = [[ผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[โอยะมะ อิวะโอะ|จอมพล โอยะมะ อิวะโอะ]]
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[โอยะมะ อิวะโอะ|จอมพล โอยะมะ อิวะโอะ]]
32,758

การแก้ไข