ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{wide image|Chiang Mai City Sky View 2.jpg|1500px|ตัวเมืองเชียงใหม่บางส่วน ถ่ายเมื่อวันที่ [[29 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2554]]}}
 
; ===ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน===
ชุมชนเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม[[แม่น้ำปิง]]ตอนกลางเชิง[[ดอยสุเทพ]] มีแม่น้ำปิงไหลผ่านใจกลางเมืองในแนวเหนือ–ใต้ ส่วนชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวข้ามแม่น้ำปิงมาทางฝั่งตะวันออก และภายหลังจากที่ได้มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก สภาพที่แท้จริงของชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้คงอยู่แต่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่ได้ขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ อย่างเช่น เขต[[อำเภอหางดง]], [[อำเภอสันทราย]], [[อำเภอแม่ริม]], [[อำเภอสารภี]], [[อำเภอสันกำแพง]], [[อำเภอดอยสะเก็ด]], [[อำเภอสันป่าตอง]], [[อำเภอจอมทอง]] และ[[อำเภอแม่แตง]] เป็นต้น
 
;===อาณาเขต===
เทศบาลนครเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับตำบลสันผีเสื้อ และ[[อำเภอแม่ริม]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย]]
 
===ประชากร ===
=== ภูมิอากาศ ===
ปัจจุบัน เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรทั้งหมด 132,556 คน แบ่งเป็น ชาย 62,094 คน หญิง 70,462 คน ข้อมูล ณ สิ้นปี 2558<ref name = statbora>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=5099&statType=1&year=58 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2558 - ท้องที่เทศบาลนครเชียงใหม่] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref>
 
{| rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="margin:auto; border:1px solid #999; border-right:2px solid #999; border-bottom:2px solid #999; background:#f3fff3; width:50"
|+ style="font-weight:bold; font-size:1.1em; margin-bottom:0.5em;"| ประชากรเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งตามปี
! 2532 !!2537 !! 2540 !! 2543 !! 2546 !! 2549 !! 2552 !! 2555 !! 2558
|-
| align=center| 159,279 || align=center| 170,348 || align=center| 172,290 || align=center| 171,712 || align=center| 158,720 || align=center| 150,021 || align=center| 142,970 || align=center| 135,757 || align=center| 132,556
|-
| colspan=16 align=center| <small>อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</small>
|}
 
=== ภูมิอากาศ ===
{{Weather box
|location = เทศบาลนครเชียงใหม่ (2504–2533)
30,431

การแก้ไข