ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==การเดินทาง==
===[[เครื่องบิน]]===
มีเครื่องบินไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ มาลงที่[[ท่าอากาศยานบุรีรัมย์]] (อำเภอสตึก) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานในสังกัด[[กรมการบินพลเรือนขนส่งทางอากาศ]] [[กระทรวงคมนาคม (ประเทศไทย)|กระทรวงคมนาคม]]<ref>[https://minisite.aviation.go.th/ รายชื่อท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน]</ref>
 
====สายการบิน====
ผู้ใช้นิรนาม