ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าบ้าน เจ้าเรือน"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[ณัฐนี สิทธิสมาน]] รับบท ประไพ
* [[สมมาตร ไพรหิรัญ]] รับบท หลวงไผท
* [[ปาริฉัตร ไพรหิรัญ|ปาริฉัตร สัชฌุกร]] รับบท ประสม
* [[ศศิมา สุรทรัพย์มณี]] รับบท จารุวรรณ
* [[เมริยา มุ่งศิริ]] รับบท
ผู้ใช้นิรนาม