ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

|
|-
| <center>'''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]'''</center>
| <center>The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences</center>
| [[ไฟล์:Miniute book Siam Society 001.jpg|120px]]
| บันทึกมีทั้งหมด16เล่ม บันทึกไว้ช่วงระหว่างปี 2447-2547 ในรัชสมัยรัชกาลที่5 เป็นการรวบรวมบันทึกความคิด ความอ่าน หรือการระดมสมองของสมาชิกสยามสมาคมที่มาจากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ที่ปรึกษาชาวต่างชาติ สะท้อนภาพและมุมมองของสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
|}
* ในประเทศไทยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกเป็นผู้ดูแลงาน
 
==={{flag|เวียดนาม}}===
37,396

การแก้ไข