ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''โปรแกรมคอมพิวเตอร์''' ({{lang-en|Computer program}}) เป็น[[ชุดของคำสั่งเครื่อง|ชุดคำสั่ง]]<ref name="aup-ch4-p132">{{cite book
{{ต้องการอ้างอิง}}
| last = Rochkind
{{โปร}}
| first = Marc J.
{{จัดรูปแบบ}}
| title = Advanced Unix Programming, Second Edition
{{รวม|ซอฟต์แวร์}}
| publisher = Addison-Wesley
| year = 2004
| page = 1.1.2
}}</ref> ที่ปฏิบัติงานเฉพาะเมื่อ[[คอมพิวเตอร์]]สั่ง[[กระทำการ]] (execute) คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งต้องการใช้โปรแกรมในการสั่งงาน และกระทำตามชุดคำสั่งใน[[หน่วยประมวลผลกลาง]]<ref name="osc-ch3-p58">{{cite book
| last = Silberschatz
| first = Abraham
| title = Operating System Concepts, Fourth Edition
| publisher = Addison-Wesley
| year = 1994
| page = 58
| isbn = 0-201-50480-4
}}</ref>
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มักเขียนโดย[[นักเขียนโปรแกรม]]โดยใช้[[ภาษาโปรแกรม]] [[คอมไพเลอร์]]สามารถแปลง[[รหัสเครื่อง]] (machine code) ที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่คอมพิวเตอร์สามารถกระทำการได้โดยตรงได้จาก[[รหัสต้นฉบับ]] (source code) แบบมนุษย์อ่านได้ หรืออีกทางหนึ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถกระทำการได้ด้วยอินเทอร์พรีเตอร์
'''โปรแกรมคอมพิวเตอร์''' ({{lang-en|computer program}}) คือ กลุ่มชุดคำสั่งที่ใช้อธิบายชิ้นงาน หรือกลุ่มงานที่จะประมวลผลโดย[[คอมพิวเตอร์]] โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจหมายถึง [[ซอฟต์แวร์]] [[แอปพลิเคชัน]] หรือ โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคำสั่งที่ออกแบบตาม[[ขั้นตอนวิธี]] โดยปกติแล้วเขียนโดย[[โปรแกรมเมอร์]] หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น
โปรแกรม[[คอมพิวเตอร์]]ชุดหนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้าง[[ภาษาโปรแกรม]]ที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น [[ภาษาแอสเซมบลี]] (Assembly) [[ภาษาซี]] (C) [[ภาษาโคบอล]] (COBOL) [[ภาษาเบสิก]] (BASIC) [[ภาษาซีชาร์ป|ภาษา C#]] [[ภาษาจาวา]] เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือเพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็น[[โปรแกรมประยุกต์]]หรือ[[ไลบรารี]] เช่น โปรแกรมสำหรับวาด[[เรขภาพคอมพิวเตอร์|ภาพ]] (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรม[[ระบบปฏิบัติการ]] (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี ([[ขั้นตอนวิธี]]) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องให้ทำงานได้ตามความต้องการ
 
วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กระทำงานงานหนึ่งที่นิยามไว้อย่างดี เรียกว่า[[ขั้นตอนวิธี]] (algorithm) ชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [[คลัง (โปรแกรม)|คลัง]] (library) และ[[ข้อมูล (คอมพิวเตอร์)|ข้อมูล]]ที่เกี่ยวข้องเรียกว่า[[ซอฟต์แวร์]] โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจัดประเภทได้จากฟังก์ชันยาวหลายบรรทัด เช่น [[โปรแกรมประยุกต์]] หรือ[[ซอฟต์แวร์ระบบ]]
ในภาษาไทยใช้คำว่า '''โปรแกรม''' แทนคำภาษาอังกฤษว่า [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program Computer program] และ [[software]] ทั้งนิยมเรียก 'การติดตั้ง[[ซอฟต์แวร์]] ว่า 'การลงโปรแกรม ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษที่ใช้กันในทุกวันนี้ ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอณืในปัจจุบันเกิดความสับสน
 
== อ้างอิง ==
ในยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่สั่ง ตัวอย่างเช่น สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรแบบต่างๆ แสดงประโยคที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร สั่งให้พิมพ์ตัวอักษรออกไปยังเครื่องพิมพ์(Printer) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น ได้แก่ โปรแกรม [[CU Writer]] และ [[ราชวิถีเวิร์ดพีซี]] โดยใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส(DOS)
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
หลังจากนั้น Microsoft และ Apple ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเช่นเดิมอีกต่อไป จึงได้มีการเปลี่ยนการเรียกเป็น แอปพลิเคชันซอฟแวร์ (Application Software) แทนคำว่าโปรแกรม
 
แต่ผู้แปลคำศัพท์ภาษาไทยแปลคำว่า '''Application software''' ว่า '''โปรแกรมประยุกต์''' อันที่จริงควรเรียกทับศัพท์ว่า '''ซอฟต์แวร์ประยุกต์''' จะตรงตามความหมายที่สุด
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[บั๊ก]]
* [[ชุดของคำสั่งเครื่อง]] (instruction set)
 
[[หมวดหมู่:ซอฟต์แวร์]]
17,931

การแก้ไข