ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุประวัติ ปัทมสูต"

* [[พ.ศ. 2535]] : ชื่นชีวานาวี [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2535]] : [[หนึ่งในทรวง]] [[ช่อง 3]] ''รับเชิญ''
* [[พ.ศ. 2536]] : นายทองย้อยภูตพยาบาท [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2536]] : ฉุยฉาย [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 25372536]] : ไม่สิ้นไร้ไฟสวาทนายทองย้อย [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2536]] : คุณหญิงจอมแก่น [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 25362537]] : ภูตพยาบาทปีกหงส์ [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2537]] : ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2537]] : [[ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ]] [[ช่อง 3]] ''รับเชิญ''
* [[พ.ศ. 2537]] : เมียน้อย [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2537]] : [[ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท]] [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2538]] : สกาวเดือน [[ช่อง 3]]
* [[พ.ศ. 2538]] : [[พล นิกร กิมหงวน]] [[ช่อง 3]]
ผู้ใช้นิรนาม