ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนน้ำรามายณะ"

{{โฆษณา}}
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
({{โฆษณา}})
{{โฆษณา}}
{|class="wikitable" align="right" style="font-size:11px; margin-left:20px;"
|align="center" colspan="2" style="background:#9AD9E5;font-size:14px"|'''สวนน้ำรามายณะ'''<br /><small>{{lang-en|Ramayana Water Park}}</small>
ผู้ใช้นิรนาม