ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ประเภท = [[มหาวิทยาลัยรัฐบาล|รัฐบาล]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head = [[ปัญญา มหาชัย|อาจารย์ ปัญญา มหาชัย]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/187/8.PDF</ref>
| head = [[ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา|ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์]]
34,995

การแก้ไข