ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสำนักใต้"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:Nanbokucho-capitals.svg|right|thumb|แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองหลวงของทั้งสองราชสำนัก <br> เมืองหลวงของราชสำนักเหนือ : เคียวโตะ <br> เมืองหลวงของราชสำนักใต้ : โยะชิโนะ]]
 
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งก่อนที่จะกลายมาเป็นยุคราชสำนักเหนือ-ใต้เริ่มต้นมาจากการที่ [[จักรพรรดิโกะ-ซะงะ]] ซึ่งครองสิริราชสมบัติระหว่างปี [[ค.ศ. 1242]] - [[ค.ศ. 1246]] และทรงเป็น [[ไดโจโฮโอ]] (มหาธรรมราชา) ได้บีบบังคับ [[จักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะ]] สละราชบัลลังก์ให้กับ '''เจ้าชายสึเนะฮิโตะ''' ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น [[จักรพรรดิคะเมะยะมะ]] เมื่อปี [[ค.ศ. 1260]] หลังจากนั้นเจ้าชายจากราชสกุล [[จิเมียวอิง]] ที่สืบเชื้อสายจากจักรพรรดิโกะ-ฟุกะกุซะและราชสกุล [[ไดกะกุจิ]] ที่สืบเชื้อสายจากจักรพรรดิคะเมะยะมะก็ได้ผลัดกันเป็นจักรพรรดิสืบต่อกันมาจนถึงรัชสมัย [[จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ]] ที่ขึ้นสืบราชบัลลังก์เมื่อปี [[ค.ศ. 1318]] สืบต่อจาก [[จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ]] ที่มาจากราชสกุลจิเมียวอิง
 
จนกระทั่งในปี [[ค.ศ. 1331]] จักรพรรดิโกะ-ไดโงะทรงพยายามก่อการโค่นอำนาจ [[รัฐบาลโชกุนคะมะกุระ]] แต่ไม่สำเร็จจึงถูกเนรเทศไป
 
 
ผู้ใช้นิรนาม