ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสำนักใต้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โดยราชสำนักใต้มีชื่อราชสกุลว่า '''ไดกะกุจิ''' ซึ่งมีที่มาจากชื่อพระตำหนักที่ใช้ว่าราชการในวัดของ [[จักรพรรดิโกะ-อุดะ]] พระราชโอรสของ [[จักรพรรดิคะเมะยะมะ]] ผู้เป็นต้นราชสกุล
 
== จุดกำเนิดเริ่มต้น ==
[[ไฟล์:Nanbokucho-capitals.svg|right|thumb|แผนที่แสดงที่ตั้งเมืองหลวงของทั้งสองราชสำนัก <br> เมืองหลวงของราชสำนักเหนือ : เคียวโตะ <br> เมืองหลวงของราชสำนักใต้ : โยะชิโนะ]]
[[ไฟล์:Nanbokucho capitals.svg|Nanbokucho capitals.svg]]
 
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งก่อนที่จะกลายมาเป็นยุคราชสำนักเหนือ-ใต้เริ่มต้นมาจาก
 
 
ผู้ใช้นิรนาม