ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสำนักใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ที่มาของชื่อมาจากที่ตั้งเมืองหลวงของราชสำนักใต้คือ [[โยะชิโนะ]] (ปัจจุบันคืออำเภอหนึ่งใน [[จังหวัดนะระ]]) นั้นตั้งอยู่ทางใต้ของ [[นครหลวงเคียวโตะ]] เมืองหลวงของ [[ราชสำนักเหนือ]]
 
โดยราชสำนักใต้มีชื่อราชสกุลว่า '''ไดกะกุจิเมียวอิง''' ซึ่งมีที่มาจากชื่อพระตำหนักที่ใช้ว่าราชการในวัดของอดีต [[จักรพรรดิโกะ-อุดะ]] พระราชโอรสของ [[จักรพรรดิคะเมะยะมะ]] ผู้เป็นต้นราชสกุล
 
 
ผู้ใช้นิรนาม