ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชสำนักใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ราชสำนักใต้''' ({{lang-en|Southern Court}} , {{nihongo|''Nanchō''}}) ราชสำนักที่จักรพรรดิ 4 พระองค์ทรงปกครองในช่วง [[ยุคราชสำนักเหนือ-ใต้]] โดยปกครองในช่วงปี [[ค.ศ. 1338]] - [[ค.ศ. 1392]] ซึ่งยุคนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อ [[จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะ]] จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชสำนักใต้ได้ประกาศยอมแพ้ต่อ [[จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ]] แห่ง [[ราชสำนักเหนือ]]
 
โดยที่มาของชื่อมาจากที่ตั้งเมืองหลวงของราชสำนักใต้คือ [[โยะชิโนะ]] (ปัจจุบันคืออำเภอหนึ่งใน [[จังหวัดนะระ]]) นั้นตั้งอยู่ทางใต้ของ [[นครหลวงเคียวโตะ]] เมืองหลวงของ [[ราชสำนักเหนือ]]
 
โดยราชสำนักใต้มีชื่อราชสกุลว่า '''จิเมียวอิง''' ซึ่งมีที่มาจากชื่อพระตำหนักที่ใช้ว่าราชการในวัดของอดีต [[จักรพรรดิโกะ-อุดะ]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม