ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2537 [[วิมานมะพร้าว]] (ช่อง 7)
* 2537 [[น้ำใสใจจริง]] (ช่อง 7)
* 2540 [[ดวงใจพิสุทธิ์]] (ช่อง 7)
* 2542 ตั้งไข่ล้มพรหมไม่ลิขิต (ช่อง 7)
* 2545 ปลายเทียน (ช่อง 3) รับบทเป็น วงศ์เมือง แสนทรงพล
ผู้ใช้นิรนาม