ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รักษ์สุดา สินวัฒนา"

! ปี พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบทเป็น !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "2" | 2534|| align = "center"|กำแพงบุญ|| align = "center"| อรุณฉาย (ป่าน) || align = "center"|
|-
| align="center"|[[ละอองดาว (ละครโทรทัศน์) | ละอองดาว]]||align="center"| รุ้งเพชร ||
| rowspan = "3" | 2535|| align = "center"|[[คุณหญิงนอกทำเนียบ]]|| align = "center"|รัชนีฉาย || align = "center"|
|-
| align="center"|[[ละครเร่]]||align="center"| กำไล ||
|-
| align="center"|[[ลอดลายมังกร]]||align="center"| วันทนา ||
| rowspan = "3" | 2536|| align = "center"|[[วันนี้ที่รอคอย]] || align = "center"|บายศรี|| align = "center"|
|-
| align="center"|อสูรเริงไฟ||align="center"|ภัทรา (ตา) ||
|-
| align="center"|สุริยาที่รัก||align="center"|อนงค์อร ||
|-
| rowspan = "4" | 2537|| align = "center"|เจ้านาง|| align = "center"| เขมิกา || align = "center"|
|-
| align="center"|ดงดอกไม้||align="center"|ปานวาด ||
|-
| align="center"|สายรักสายสวาท| | |||
|-
| align="center"|สาวรำวง| | |||
|-
| rowspan = "2" | 2538 || align="center"|พรหมไม่ได้ลิขิต|| |||
|-
| align="center"|เท้งเต้ง| | |||
|-
| rowspan = "1" | 2540|| align = "center"|รอยอดีต|||||
ผู้ใช้นิรนาม