ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอตตัปปะ"

correct a word from "จำ" to "จะ" at almost the last paragraph "...ย่อมกลัวที่จำทำความผิด" to "...ย่อมกลัวที่จะทำความผิด" thank you.
(moveCategory)
(correct a word from "จำ" to "จะ" at almost the last paragraph "...ย่อมกลัวที่จำทำความผิด" to "...ย่อมกลัวที่จะทำความผิด" thank you.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''โอตตัปปะ''' เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะทำความชั่ว เพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำชั่ว จากการประพฤติทุจริตของตน เช่น ตัวเองเองต้องเดือดร้อน เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียอิสรภาพ หรือถูกคนอื่นตำหนิติเตียน ถูกสังคมรังเกียจ เป็นต้น
 
'''โอตตัปปะ''' เป็นธรรมคุ้มครองโลกคู่กับ[[หิริ]] เพราะคนที่มีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จำจะทำความผิด ทำให้งดเว้นจากการประพฤติต่างๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพขึ้น
 
 
==อ้างอิง==
2

การแก้ไข