ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[เล็บครุฑ (นวนิยาย) | เล็บครุฑ]] (2530) ช่อง 5
{{กลาง}}
* [[สามีตีตรา]] (2531) ช่อง 3
* พินัยกรรมมรณะ (2531) ช่อง 3
* เวิ้งระกำ (2531) ช่อง 7
ผู้ใช้นิรนาม