ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

*คนส่วนมากภูมิใจในงานเขียนของตนและความคิดของตน การถือตัวเองเป็นสำคัญ (อีโก) มักทำให้เกิดความเจ็บปวดในการแก้ไขบทความ แต่หน้าพูดคุยไม่ใช่หน้าที่ใช้สำหรับการโจมตี หน้าพูดคุยเป็นที่ที่ดีสำหรับการบรรเทาทุกข์หรือการไม่ทำลายการถือตัวเองเป็นสำคัญ หากมีใครไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคุณ พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม และพูดคุยที่หน้าพูดคุย ใช้เวลาในการไตร่ตรอง หาเหตุผลที่ดีว่าทำไมการแก้ไขของคุณดีกว่า
*ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงบทความในวิกิพีเดียเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และการวิเคราะห์วิจารณ์งานเดิมเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการ หากคุณไม่ได้เตรียมตัวให้ผลงานของมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจารณ์แล้ว วิกิพีเดียอาจไม่ใช่สถานที่สำหรับคุณ
* [[วิกิพีเดีย:อย่าว่าร้ายผู้อื่น|อย่าว่าร้ายผู้อื่น]] หรือโจมตีการแก้ไขของเขาผู้เขียน
** การตราหน้าผู้เขียนหรือการแก้ไขของเขา ในทำนองเหยียดเชื้อชาติหรือ เหยียดเพศ หรือก่อให้เกิดการต่อต้าน ปลุกกระแสให้เกิดการทะเลาะกัน เป็นสิ่งที่ทำให้การอภิปรายไม่เข้าประเด็นการเขียนบทความ หากคุณจำเป็นต้องจะวิจารณ์การเขียน โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการด่าว่าอย่างรุนแรงและคำหยาบ แม้จะไม่มีเจตนาวิจารณ์ผู้เขียน เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นการโจมตีบุคคลและไม่ทำให้เกิดงาน และไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
* อธิบายให้ชัดเจนประเด็นที่คุณต้องการสื่อ โดยเฉพาะในการตอบการอภิปราย
** ในการตอบ การคัดลอกคำพูดมาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่อธิบายให้เข้าใจย่อมดีกว่า จะเหมาะสมหากคุณอธิบายด้วยคำอย่าง "เหมือนกับที่คุณพูดว่า" หรือ "ตามที่ผมเข้าใจ" เพื่อเป็นการตอบรับว่าคุณได้พยายามทำใจคำพูดบุคคลที่คุณกำลังสนธนาด้วย ก่อนที่จะพูดอะไรที่ผิดไป หรือเข้าใจอะไรผิดไป