ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

แปลเพิ่ม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แปลเพิ่ม)
* ถึงแม้ว่ามารยาท จะมีเรื่องให้คิดมากมาย แต่อย่าลืมว่า วิกิพีเดียแนะนำให้[[วิกิพีเดีย:ขอให้กล้าแก้ไขบทความ|กล้าแก้ไขบทความ]]
 
== หลีกเลี่ยงการว่าร้ายในหน้าพูดคุยได้อย่างไร ==
*คนส่วนมากภูมิใจในงานเขียนของตนและความคิดของตน การถือตัวเองเป็นสำคัญ (อีโก) มักทำให้เกิดความเจ็บปวดในการแก้ไขบทความ แต่หน้าพูดคุยไม่ใช่หน้าที่ใช้สำหรับการโจมตี หน้าพูดคุยเป็นที่ที่ดีสำหรับการบรรเทาทุกข์หรือการไม่ทำลายการถือตัวเองเป็นสำคัญ หากมีใครไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของคุณ พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม และพูดคุยที่หน้าพูดคุย ใช้เวลาในการไตร่ตรอง หาเหตุผลที่ดีว่าทำไมการแก้ไขของคุณดีกว่า
*ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงบทความในวิกิพีเดียเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และการวิเคราะห์วิจารณ์งานเดิมเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการ หากคุณไม่ได้เตรียมตัวให้ผลงานของมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ และวิจารณ์แล้ว การถือตัวเองเป็นสำคัญก็จะถูกทำลายอย่างง่ายดาย วิกิพีเดียอาจไม่ใช่สถานที่สำหรับคุณ
* [[วิกิพีเดีย:อย่าว่าร้ายผู้อื่น|อย่าว่าร้ายผู้อื่น]] หรือโจมตีการแก้ไขของเขา
** การตราหน้าผู้เขียนหรือการแก้ไขของเขาในทำนองเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดเพศ หรือก่อให้เกิดการต่อต้าน เป็นสิ่งที่ทำให้การอภิปรายไม่เข้าประเด็นการเขียนบทความ หากคุณจำเป็นต้องวิจารณ์ โปรดใช้คำสุภาพและสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการด่าว่าอย่างรุนแรงและคำหยาบ แม้จะไม่มีเจตนาวิจารณ์ผู้เขียน เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในประเด็นการโจมตีบุคคลและไม่ทำให้เกิดงาน และไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
* อธิบายให้ชัดเจนประเด็นที่คุณต้องการสื่อ โดยเฉพาะในการตอบการอภิปราย
** ในการตอบ การคัดลอกคำพูดมาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่อธิบายให้เข้าใจย่อมดีกว่า จะเหมาะสมหากคุณอธิบายด้วยคำอย่าง "เหมือนกับที่คุณพูดว่า" หรือ "ตามที่ผมเข้าใจ" เพื่อเป็นการตอบรับว่าคุณได้พยายามทำใจคำพูดบุคคลที่คุณกำลังสนธนาด้วย ก่อนที่จะพูดอะไรที่ผิดไป หรือเข้าใจอะไรผิดไป
** การแทรกการโต้แย้งในการวิจารณ์ของผู้อื่นกลางคัน เป็นการขัดการสนทนาไม่ให้ลื่นไหล บางคนอาจรับได้ แต่ก็ไม่ทุกคน
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:ลงชื่อเวลาอภิปราย]]